Các câu hỏi thường gặp cho Mentor

Tại sao nên làm mentors/headmentors cho MaSSP?


Tham gia MaSSP là tham gia một cộng đồng đam mê toán, khoa học và truyền đạt kiến thức. Bạn sẽ có cơ hội giao lưu với không chỉ những bạn trẻ cùng niềm đam mê môn học của bạn, mà cả những môn khoa học khác. Bạn cũng sẽ được trải nghiệm việc giảng dạy theo một phong cách khác với cách giảng dạy ở trường học ở Việt Nam, được truyền niềm đam mê của mình cho các em học sinh không/chưa có nhiều điều kiện tiếp xúc với những kiến thức khoa học lý thú mà bạn đã học được. Là headmentor bạn cũng sẽ được rèn luyện khả năng làm lãnh đạo, tạo dựng một team của riêng mình. Trong những năm vừa qua, headmentors và mentors của MaSSP thường là sinh viên, nghiên cứu sinh đang học tập ở những trường đại học có tiếng trong và ngoài nước.
Nhiệm vụ của mentors/headmentors là gì?


Headmentors của MaSSP là người phụ trách chính của một môn học. Mentors là những người giúp đỡ headmentor. Một môn học của MaSSP thường có 1-3 headmentors, và 3-8 mentors. Nhiệm vụ chính của headmentors gồm có: soạn thảo proposal về nội dung môn mình muốn dạy, tuyển mentors, tuyển học sinh và trực tiếp tham gia giảng dạy, hướng dẫn trong thời gian chương trình diễn ra. Nhiệm vụ của mentors gồm có: hỗ trợ headmentor ở tất cả những nhiệm vụ kể trên.
Tham gia làm mentors/headmentors bằng cách nào?


Chương trình thường tuyển headmentors từ tháng 8 đến tháng 9, và tuyển mentors tháng 10 đến tháng 12 của năm trước khi trại hè diễn ra, nên bạn hãy theo dõi trang facebook của chương trình trong thời gian đó. Tuy nhiên, chương trình lúc nào cũng sẵn lòng nhận thêm sự giúp đỡ nên bạn cứ liên hệ ngoài khung thời gian đó, BTC sẽ tìm vị trí phù hợp cho bạn.